Peter Koelewijn Official website

Voorwaarden voor gebruikDoor gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze voorwaarden voor gebruik. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

Eigendom
Deze site valt onder de Auteurswet 1912 en is het bezit van en wordt bewerkt door Coolwine Music Online, de Online service van Peter Koelewijn/Coolwine Music BV. Geen enkel materiaal van Peter Koelewijn.nl mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgebracht, ge-upload, gepost, verzonden, of gedistribueerd in enige vorm, behalve dat u slechts één kopie van het materiaal mag downloaden op welke losstaande computer dan ook voor uw persoonlijke, non-commerciële thuisgebruik, voorbehouden dat u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechten in stand houdt. Veranderen van het materiaal of gebruik van het materiaal voor enig ander doel is een inbreuk op het auteursrecht van Coolwine Music en andere eigendomsrechten. Het commercieel gebruik van enig auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site op enig andere site of op een computernetwerk is verboden (zie ook het hoofdstuk Copyright).

Informatie en promotie
Mits anderszins gespecificeerd wordt het materiaal op deze site slechts gepresenteerd met als doel het geven van informatie en het promoten van producten, beschikbaar in Nederland.

Verantwoordelijkheid
Coolwine Music garandeert niet dat de onderdelen van deze site ononderbroken of foutvrij zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij is van virussen of anderszins schadelijke onderdelen. U (en niet Coolwine Music) draagt zelf alle daaruit voortvloeiende kosten voor service, reparatie of correctie. Deze overeenkomst valt onder Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Copyright
www.peterkoelewijn.nl is opgezet om een duidelijk beeld te geven van de carrière en de betekenis van artiest/songwriter/producer Peter Koelewijn. Er wordt geen enkel commercieel doel mee nagestreefd. Coolwine Music is zich ervan bewust dat er vragen kunnen zijn omtrent copyrights betreffende de www.peterkoelewijn.nl site. Mochten er derden zijn die menen aanspraak te kunnen maken op of die vragen hebben over onderdelen van deze site i.v.m. copyright, laten zij zich dan wenden tot Coolwine Music via het contactformulier op deze website.